Goed zorgen voor mantelzorgers? Dat doen we samen!

Als professioneel zorgverlener komt u waarschijnlijk regelmatig in contact met mantelzorgers van uw cliënten. Voor deze mantelzorgers kan het combineren van de zorg met werk, privé en sociaal leven een zware belasting zijn. Bovendien komen er vaak een hoop regeltaken op het bord van de mantelzorger. Als dit te veel van ze vraagt kunnen ze uitgeblust raken en zullen ze hun zorgtaken op den duur naast zich neer moeten leggen.

Krachten bundelen

Om te zorgen dat mantelzorgers ook op de lange termijn hun waardevolle zorgtaken kunnen vervullen, is het belangrijk om te laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Als zorgprofessional kunt u ze naar mij doorverwijzen voor de juiste hulp en ondersteuning.

Als mantelzorgmakelaar is het mijn taak om mantelzorgers te ontlasten en te helpen de juiste balans te vinden tussen werk en privé. Dat doe ik bijvoorbeeld door hen te wijzen op mogelijkheden die er zijn voor zorgverlof of extra hulp en ondersteuning bij de zorg. Ook kan ik ze verwijzen naar de juiste hulploketten, begeleiden bij het aanvragen van financiële budgetten of zelfs al het regelwerk voor ze uit handen nemen.

Onze krachten bundelen? Graag!

Mantelzorgers zijn onmisbaar geworden in onze samenleving